maandag 24 december 2012

... als de vreugde van de oogst

“U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst”
*

Op de voorgrond staan schalen met rijst, mais en peper tijdens de kerstviering in het dorp YapalaKerst is in veel kerken in de dorpen rond Tamale het moment om de oogst te vieren. De afgelopen maanden werd de oogst langzaam binnengehaald. Yam, rijst, mais, peper en pinda’s. Tijdens de kerstviering neemt ieder gemeentelid een deel van zijn oogst mee naar de kerk. De dienst vindt plaats onder een aantal bomen in het dorp. In het midden staan zakken en schalen gevuld met voornamelijk rijst, mais en peper. In de dienst wordt voor de oogst gedankt en wordt voor de boeren en het nieuwe seizoen gebeden.

In de periode voor de oogst hebben veel families het lastig. De oogst van het vorige seizoen is op en de prijzen van producten gaan omhoog. Het is dan niet eenvoudig om een gezin te voeden.

Een jonge vrouw brengt yam naar de marktAls de eerste oogst binnen komt is dat een enorme verlichting. De yam is het eerste gewas dat geoogst wordt. In de lokale traditie wordt na de oogst van de eerste yams in iedere gemeenschap een yamfestival georganiseerd. Voorafgaand aan dit feest mag niemand nog yam eten. Bij het feest wordt met offers aan de voorouders God bedankt voor het geven van regen.

Men weet hier waar Jesaja het over heeft als hij spreekt over ‘de vreugde bij de oogst’. Een einde aan een peiode van gebrek en honger. Tijd om te rusten na het harde werk op het land. Na de oogst viert men bovendien bruiloften en de herdenkingen van hen die overleden zijn tijdens het afgelopen jaar. Deze feesten worden opgespaard tot na de oogst, omdat er dan vrije tijd is en voldoende eten voor alle bezoekers.

We horen de lezing uit Jesaja 9 voorgelezen worden tijdens de kerstvieringen in de dorpen. De vreugde over God-met-ons is als de vreugde bij de oogst. Want er is verlichting, rust, een einde aan gebrek en de gelegenheid tot samen-zijn en samen feesten. Hij is als de oogst die niet op raakt.

Aan het einde van de dienst wordt er gebeden voor alle nieuwgeboren kinderen in het dorp en daarna eten we samen. Kerstfeest en oogst: de kerk rond Tamale is niet de eerste die de twee samen brengt. Jesaja zag het al: de vreugde van het kerstfeest is als de vreugde bij de oogst.

Klaar om samen te eten na de dienst in Yapala“Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.”
**Bekijk mijn Facebook-pagina voor foto’s van de kerstperiode in Tamale en omstreken.

* Jesaja 9:2
** Jesaja 9:5-6a

Geen opmerkingen:

Een reactie posten