zaterdag 27 november 2010

Het zwarte goud

Naast de export van cacao leunt de economie van Ghana voor een groot deel op haar bodemschatten. Bauxiet, diamanten en vooral: goud. Binnenkort komt daar nog een belangrijk, maar gevaarlijk, exportproduct bij: olie, het zwarte goud. Enkele jaren geleden werden er voor de kust olievelden ontdekt en de productie daaruit is afgelopen maand op gang gekomen. Verwacht wordt dat Ghana een exporteur van betekenis kan worden. Dat klinkt goed en het kan een boost geven aan de economie. Aan de andere kant zijn er de voorbeelden van de Afrikaanse landen Nigeria en Angola, die Ghana voorgingen in de oliewinning. In die landen zorgde olie voor politieke spanningen, toenemende corruptie en conflicten. Ghana is vastbesloten het anders aan te pakken en wil de olieopbrengsten terug zien in de vooruitgang van de samenleving en de economie.

Lees in het artikel In de ban van olie uit de IS van november meer over olie in Ghana. Directeur Oliewinning van het Ministerie van Energie, Kwaku Boateng, sluit het artikel af met de uitspraak: "Ghana kan het zich niet veroorloven om te falen, want we hebben geen excuus. Ik denk dat we met Gods hulp slagen". Ik hoop en bid mee...
.

Olieplatform voor de kust van Ghana