Kerk in Actie


Kerk in Actie is de organisatie voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In veel van haar buitenlandse projecten werkt Kerk in Actie samen met ICCO. In Ghana werkt Kerk in Actie vooral samen met de Presbyterian Church of Ghana (PCG), waarmee de PKN een partnerrelatie heeft. Namens Kerk in Actie ben ik uitgezonden naar het Presbyterian Lay Training Centre (PLTC) in Tamale, waar ik als docent werk. Het PLTC ondersteunt kerkelijke gemeenten in het hele noorden van Ghana. Dit vindt voornamelijk plaats door het opleiden van ‘caretakers’ en ‘catechists’ die lokale dorpsgemeenten leiden.


De PCG is een van de grootse kerken in Ghana en heeft vooral in het zuiden van het land veel leden. De eerste gemeenten in het noorden ontstonden toen christenen uit het zuiden naar de steden in het noorden verhuisden. Sinds enkele decennia ontstaan er ook in de dorpen lokale gemeenten. In deze dorpen zijn christenen veelal een minderheid in een islamitische of traditioneel religieuze omgeving. De kerk is in het noorden van Ghana nog op zoek naar een eigen christelijke identiteit die aansluit bij de lokale cultuur. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het schrijven van liederen in de eigen taal en het vormgeven aan christelijke begrafenissen en geboorteceremonies die aansluiten bij de eigen cultuur. Het is een uitdaging voor het trainingscentrum om juist deze vragen terug te laten komen in de trainingen aan de lokale leiders.

In Nederland worden de activiteiten van Kerk in Actie gedragen door de lokale gemeenten van de PKN. In mijn uitzending ben ik verbonden aan de classis Zierikzee. Daarnaast zijn er een aantal andere gemeenten waarmee ik contact onderhoudt.

Kijk voor meer informatie en contact op http://www.kerkinactie.nl/